Социјални иновации за климатските промени и заштита на животната средина

UPSHIFT е програма за социјални иновации која се базира на решавање на потребите на средните училишта и локалната заедница во делот на климатските промени и заштита на животната средина. Преку програмата учениците ќе имаат можност да стекнат:

skills

Вештини и компетенции

за социјални иновации

skills (1)

Практична примена

на вештините во реализација на социјална иницијатива

network

Посилна врска

и одговорност кон локалната заедница

Климатските промени се предизвикани од човечкото однесување, затоа е природно дека ние како луѓе треба да го решиме. Не е доцна, доколку преземеме акција веднаш!

Бан Ки Мун, поранешен Генерален секретар на ООН

иновативен пристап во четири фази

Кој е твојот предлог за акција за прилагодување кон климатските промени?

Идентификувај проблем, предложи решение и промени ја твојата локална заедница!

0
ЦИКЛУСИ
РЕШЕНИЈА
УЧИЛИШТА
УЧЕНИКА