Пријава за сексуална злоупотреба

LEAD има политика на нулта толеранција на сексуална експлоатација и злоупотреба (СЕЗ) од страна на вработените, ангажирани лица, независни изведувачи, волонтери кои работат или се дел од проектите и програмите на организацијата.

Доколку имате забележано или слушнато за можна сексуална експлоатација и злоупотреба во рамки на активностите и проектите организирани од LEAD ве молиме пополнете ја следната контакт форма.

Ви благодариме!