ЗАПОЗНАЈ ГИ ПОБЕДНИЧКИТЕ ТИМОВИ

тим: Cinco estrellas

СУГС „Панче Арсовски“- Скопје

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот Cinco estrellas од Скопје ќе создадат мобилна стаклена градина. Стаклената градина ќе има способности да измери количина на вода во почвата, влажност во стаклената градина и температура во стаклената градина.

тим: Terra Madre

СУГС „Браќа Миладиновци“ - Скопје

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот Terra Madre од Скопје ќе произведуваат биохумус преку легла на калифорниски црви и користење на арско ѓубриво и растителни отпадоци. Биохумусот ќе биде употребуван за одгледување на различни култури кои ја прочистуваат почвата.

тим: Pest-Free Soil

СОУ „Методи Митевски Брицо“- Делчево

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот Pest-Free Soil од Делчево ќе конструираат автоматска машина за прочистување на почвата преку нејзино печење и уништување на штетните метали.

тим: K.I.A.T.S. - Kick It At The Source

СОУ „Ѓошо Викентиев“- Кочани

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот K.I.A.T.S. – Kick It At The Source од Кочани ќе направат пренослив уред со сензори за детекција на метали во отпадни води кои ја загадуваат почвата. Уредите ќе бидат поставени на 3 локации во Кочани и ќе бидат поврзани со мобилна апликација изработена од ученици.

тим: Широк Сокак

СОУ „Кузман Шапкарев“- Битола

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот Широк Сокак од Битола ќе подигнат органска градина за одгледување на зачински и лековити билки. Билките потоа ќе бидат искористени за производство на чаеви.