ЗАПОЗНАЈ ГИ ПОБЕДНИЧКИТЕ ТИМОВИ

тим: AuraSilens

ПСУ „Алгоритам“- Скопје

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот од Алгоритам ќе развие трислојна филтер рамка која се поставува на прозорите во училниците и заштитува од навлегување на штетни материи од воздухот кој влегува во училницата, но и ја намалува бучавата предизвиката од сообраќајот на булеварот пред училиштето.

тим: Smoke Busters

СОУ „Гостивар“- Гостивар

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Средношколскиот тим од ова училиште ќе креира мултифункционален прочистувач на воздухот напојуван од обновливи извори, односно, преку соларни панели ќе ја црпи енергијата од сончевите зраци, а преку мини ветерници ќе ја црпи енергијата креирана од ветрот.

тим: Титани

СОУ „Ѓорче Петров“- Прилеп

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Средношколците од овој тим ќе развијат прочистувач кој функционира преку процес на фотокатаклиза. Прочистувачот претставува базен исполнет со 15% раствор на титан диоксид, кој преку процес на фотокатаклиза ќе ги разградува штетните гасови и ќе го прочистува воздухот.

тим: Eco Shield

СОУ „Св. Кирил и Методиј"- Неготино

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

Тимот од ова училиште ќе креира прочистувач на воздухот кој се поставува на отворено и се напојува на сончева енергија. Прочистувачот има сончев панел кој се користи како извор на енергија за да се предвижува вентилаторот кој го изнесува прочистениот воздух од филтрите.

тим: Екоревитализатори

СОУ,,Љупчо Сантов“- Кочани

ОПИС НА РЕШЕНИЕ

За справување со предизвикот, овој тим ќе креира интегриран систем од воздушен филтратор и звучен изолатор наменет за училиштето, кој претставува хомогена микропорозна смеса од полиуретанска пена, пченичен скроб, титан диоксид, активен јаглен и перлит подлога.